Instagram

Kommunen behöver spara – ny avgift för hemsjukvård på LSS-boende

Kommunen behöver spara – ny avgift för hemsjukvård på LSS-boende

Avgiften gäller för hemsjukvård som utförs av personal på LSS-boende.

Ta del av hela artikeln här