Instagram

IVOs tillsynsrapport 2016

IVOs tillsynsrapport 2016

De viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016. Mer information om personlig assistans finns att läsa på sid 23-27.

Under året har IVO haft ett ökat fokus på granskning av oseriösa aktörer. Två huvudsakliga områden där IVO ser att oseriösa aktörer överutnyttjar välfärdsystemet är inom personlig assistans och tandvård. Det kan handla både om enstaka individer som överutnyttjar ersättningar men det kan även handla om mer organiserade nätverk. IVO arbetar aktivt med en systematisk samverkan med andra myndigheter och organisationer för att bidra till att kvaliteten säkras gentemot brukaren och för att förhindra fusk och överutnyttjande av välfärdssystemet.

Ladda ned rapporten från IVO här