Instagram

ISF stöder efterskottsbetalning

ISF stöder efterskottsbetalning

I en skrivelse stöder ISF en övergång till efterskottsbetalning.

Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) ger sitt stöd, i en skrivelse den 13 juni 2014, till en övergång till efterskottsbetalning av assistansersättningen.

I skrivelsen anförs att de allra flesta återbetalningskraven angående assistansersättning handlar om att det uppstår differens mellan beviljade och använda timmar och att en övergång till efterskottsbetalning skulle innebära förenklad administration.

Läs hela skrivelsen här.