Instagram

Information från Försäkringakassan

Information från Försäkringakassan

Många av tidsredovisningarna har fel format när de kommer in till oss, oftast för att de inte är utskrivna på rätt sätt. Det innebär att de inte kan tolkas elektroniskt och att utbetalningarna försenas. Det är också vanligt att de inte är rätt ifyllda och därför måste kompletteras i efterhand.

Så här gör du för att det ska bli rätt

·         Använd alltid den senaste versionen av blanketten. Det fungerar bäst att öppna den i webbläsaren Internet Explorer.

·         Fyll helst  i blanketten på datorn. Om du fyller i för hand använder du svart eller blå penna.

·         När du skriver ut blanketten ska inställningen i skrivaren vara ”Verklig storlek”.

·         Gör inga hål i marginalen.

·         Undvik att kopiera upp den.

 

Vill du ha hjälp?

På forsäkringskassan.se finns instruktionsfilmer och skriftliga ifyllnadsanvisningar.

 

Film: www.forsakringskassan.se/privatpers/nyhetsarkiv/instruktionsfilmer-om-tidsredovisning-och-anmalan-om-assistenten

 

Skriftlig: www.forsakringskassan.se/privatpers/blanketter_och_intyg/blanketter

Med vänlig hälsning
Gabriella Lidquist

Regionalt samverkansansvarig FV syd Försäkringskassan