Instagram

IfA's skrivelse till justitiedepartementet

IfA's skrivelse till justitiedepartementet

De senaste åren har avgöranden från Sveriges Domstolar medfört att tidigare beviljade rättigheter dragits in. Det är ytterst allvarligt. IfA menar att de negativa avgörandena i icke oväsentlig grad beror på alltför bristfälliga kunskaper om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Ta del av hela skrivelsen här