Instagram

IfAs seminarier i Almedalen

IfAs seminarier i Almedalen

IfA håller två seminarier i Almedalen.

Kom och lyssna på IfA i Almedalen!

Du är välkommen att lyssna på våra seminarier på torsdag och fredag. Efter seminarierna finns vi även på plats för att diskutera rättigheterna kring den personliga assistansen. Välkommen!

 

Seminarium Mitt privata liv i offentlighetens sköte

Torsdagen den 3 juli kl 10-11, Campus Gotland, sal D22

LSS ger rätt till självbestämmande. När och hur ska den delen av lagen synas? Glöms syftet i lagen bort i den välmenande jakten på brister och oegentligheter?

Många assistansberättigade anser att makten över det egna privata livet alltmer övergår till myndigheter och assistansanordnare. De senare årens ökade kontroller tenderar att begränsa vår möjlighet att leva ett självvalt liv. Istället för att kunna styra vår personliga assistans känner sig alltfler alltmer styrda, kontrollerade och begränsade.

Medverkande:

Suzanne Elmqvist, Moderator, IfAs styrelse. Isabella Jernbeck, Ledamot Socialutskottet, M. Agneta Luttropp, Ledamot Socialutskottet, MP. Therese Karlberg, Verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan. Gunilla Hult Backlund, Generaldirektör, IVO. Sophie Karlsson, Verksamhetsansvarig, IfA.

 

Seminarium Den assistansberättigade statsministern

Fredagen den 4 juli kl 10-11, Campus Gotland, sal D 22

Erbjuder samhället assistansberättigade verkligen det som lagstadgade rättigheter säger? Kan assistansberättigade vara fullt jämlika? Är det en utopi att Sveriges statsminister skulle kunna vara assistansberättigad? 

Enligt grundlagen har alla medborgare samma rättigheter, alla ska vara jämlika och delaktiga. Men gäller detta för alla? Är politikerna redo att leva upp till alla medborgares, även assistansberättigades, lika rättigheter och därmed även den finansiering som behövs? Finns utrymme i assistansersättningen för att ha ett flexibelt arbete med många resor och t ex förtroendeuppdrag?

Medverkande:

Ulrika Hall, Moderator, IfAs styrelse. Anders W Jonsson, C, Ordförande Socialutskottet. Lennart Axelsson, S, Ledamot Socialutskottet. Maria Johansson, FQ Forum kvinnor och funktionshinder. Sophie Karlsson, Verksamhetsansvarig, IfA.