Instagram

IfAs ordförande kommenterar bytet av utredare i den pågående LSS-utredningen

IfAs ordförande kommenterar bytet av utredare i den pågående LSS-utredningen

Att Desirée Pethrus av tidsskäl lämnar LSS-utredningen och efterträds av Gunilla Malmborg kan rimligtvis tolkas som att utredningen anses kräva fördjupad uppmärksamhet

     Vi håller med. Det är mycket som hotar att gå snett med de utredningsdirektiv som berör assistansreformen. För oss som ofta livslångt lever med omfattande funktionsnedsättningar är dock personlig assistans bokstavligen en livsförutsättning. Därför vill vi inte en dag tvingas skriva vanmäktiga remissvar på snabbt processade, delvis okunniga  utredningsförslag. Vi vill tvärtom bidra med vår särskilda expertis till utredningsdialogen, utredningsarbetet, i en dialog om oss men framför allt med oss.

Vilhelm Ekensteen
Ordf IfA