Instagram

IfA uttalar sig om vinster i välfärden

IfA uttalar sig om vinster i välfärden

IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen uttalar sig om S, V och MPs överenskommelse om vinster i välfärden.

Den rödgröna regeringens överenskommelse med V angående så kallade vinster i välfärden berör inte omedelbart personlig assistans. Men den aviserade utredningen och kommande beslut kan få konsekvenser även för oss assistansberättigade. Därför kräver vi självklart att få vår röst hörd i de sammanhangen!

Mångfalden av assistansanordnare och assistansberättigades reella valfrihet är det avgörande för IfA. En återgång till det kommunala monopolet kan vi aldrig acceptera och det är alltså inte heller syftet med den gjorda uppgörelsen, enligt parterna. Återstår att se om brukarkooperativ och SVBföretag i en möjlig framtid räcker till för assistansberättigades efterfrågan på goda assistansanordnare. Utvecklingen får inte leda till utslagning av bra, seriösa anordnare. Ytterst gäller det assistansberättigades valfrihet och makt över sitt liv.

 
Vilhelm Ekensteen
Ordf IfA