Instagram

IfA oroas av de politiska signalerna

IfA oroas av de politiska signalerna

Vilhelm Ekensteen, IfAs ordförande, uttalar sig om artikeln på DN Debatt 6/9

Artikeln på DN Debatt 6/9 av ledningen för Försäkringskassan har av någon kommentator kallats för käftsmäll. Egentligen är den kärva umgängesform som råder dock ingen fullständig nyhet. Övergången till efterskottsbetalning, med ovissa konsekvenser för mångfalden av assistansverksamheter och inte minst assistansberättigade, genomdrevs också med betydande plötslighet.

Det är dock regeringen och inte enbart Försäkringskassan som bör sättas i fokus. Det är regeringen och inte Försäkringskassan som utfärdat direktiv att antalet assistanstimmar, oavsett gällande lagstiftning, ska begränsas. Löfven och Fridolin.

IfA oroas av de politiska signalerna.

Vilhelm Ekensteen