Instagram

IfA kräver moratorium

IfA kräver moratorium

Det är ytterst välkommet att socialutskottet åter tar upp Försäkringskassans aktuella ställningstagande. Nu krävs besinning. För assistansen är enkelt uttryckt detta ställningstagande som en frontalkrock mellan tåg i full fart. Livsviktig assistans som fungerat under lång tid skulle plötsligt upphöra.

Ett moratorium av omprövningar av assistansen till dess en fast grundval för behovsbedömning åter upprättats måste nu gälla.

Vilhelm Ekensteen
Ordf IfA