Instagram

IfA Kommenterar

IfA Kommenterar

I samband med en artikel i Etunanytt.se häromdagen där det framkom att Eskilstuna kommun byggde ett barnboende för barn med omfattande funktionsnedsättningar kommenterade IfA artikeln enligt följande ”Är det hit vi ska??”.

Det IfA uttrycker i sin kommentar är den rädsla som många av våra medlemmar har uttryckt och känt när deras beslut om personlig assistans ifrågasatts av myndigheter trots omfattande behov i vardagen. IfA anser att barn ska ha rätt att med adekvat stöd kunna bo tillsammans med sin familj.

Alla ska ha rätt att välja hur och var hen vill leva oavsett vilken funktionsnedsättning hen har eller inte. Med de neddragningar som skett inom LSS och assistansersättning via Socialförsäkringsbalken så råder osäkerhet kring den möjligheten och det är skrämmande. IfA ser att personlig assistans med kommunen som huvudman spär på osäkerheten då 290 kommuner kan ge 290 olika svar om rätten till ett liv som andra.

Bland annat utifrån detta perspektiv kräver IfA att personlig assistans enligt LSS ska ha en huvudman - staten!