Instagram

IfA kommenterar dagens HFD-dom

IfA kommenterar dagens HFD-dom

IfA tillskrev för drygt ett år sedan HFD i ärendet och framförde i skrivelsen bl a att egenvård ska kunna vara en del av den personliga assistansen samt att egenvård i samband med grundläggande behov ska bedömas som grundläggande behov, vilket nu stöds av HFD.

Det är glädjande med ett positivt besked från Högsta förvaltningsdomstolen. IfA tillskrev för drygt ett år sedan HFD i ärendet och framförde i skrivelsen bl a att egenvård ska kunna vara en del av den personliga assistansen samt att egenvård i samband med grundläggande behov ska bedömas som grundläggande behov, vilket nu stöds av HFD. Det är en korrekt bedömning att sondmatning utgör ett grundläggande behov.

Den fallgrop som finns i avgörandet utgörs dock av resonemanget om krav på kvalificerat behov av privat karaktär för att behovet ska ses som ett grundläggande behov, vilket kan försvåra när myndigheterna ska bedöma rätten till personlig assistans.

IfA ser ändå positivt på avgörandet som kommer att möjliggöra att personer som fått indragen eller neddragen assistans kan beviljas assistans för de behov som omfattas av domen, och underlätta för de som ansöker om personlig assistans för dessa behov. En seger för oss assistansberättigade!

 

Sophie Karlsson, Verksamhetsledare IfA