Instagram

IfA i Almedalen 2017

IfA i Almedalen 2017

IfA håller tre seminarier under Almedalsveckan.

IfA håller följande seminarier under Almedalsveckan 2017

Tisdag den 4 juli, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal D 22

Personlig assistans - skillnader i bedömning mellan Försäkringskassan  och kommunerna

Kl 14.30-15.15

En person som får sin assistansersättning indragen kan söka om personlig assistans hos kommunen. Kommunen gör då en helt egen prövning som kan skilja sig vida från den bedömning som Försäkringskassan har gjort, ofta beslutar kommunen om ett lägre antal timmar än Försäkringskassan. I bakgrunden finns ekonomiska incitament för kommunen att hålla antalet assistanstimmar lågt. Ofta gäller även andra, sämre villkor för beslut om personlig assistans från kommunen. Detta försämrar levnadsvillkoren och skapar en rättsosäker situation för assistansberättigade. Den enskilde personens rättigheter ska gå före den kommunala budgeten. Hur är det möjligt att samma lagstiftning kan tillämpas så olika?

Medverkande:

 • Vilhelm Ekensteen, ordförande, IfA
 • Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig, IfA
 • Anders Henriksson, (S), 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Lars Ohly, ordförande, Funktionsrätt Sverige
 • Susanne Elmqvist, moderator, IfA

 

Statligt huvudmannaskap - ett måste för den personliga assistansen

Kl 15.45-16.30

Med det statliga huvudmannaskapet för assistansreformen lyftes ansvaret för tillgodoseendet av stora assistansbehov från lokal kommunal till nationell nivå. Assistansersättningen blev en social försäkring mot följderna av omfattande funktionsnedsättningar. Vår historiska erfarenhet var att stora assistansbehov aldrig tillgodosågs fullt ut, samtidigt som den enskilde ändå ofta ändå framstod som en tung belastning för kommunen.

Den statliga assistansersättningen har däremot gjort den enskilde till medborgare. Med assistansrättigheten i sin hand har hen kunnat välja till sig bra assistans och avstå från och välja bort dålig, kanske kränkande.

Var står denna vår rättighet i dag? Den mångfald av assistans som vuxit fram sedan assistansreformen brutit det kommunala monopolet har varit och är både en förutsättning och följd av vår valfrihet och att vår assistansrättighet inte bestäms av lokal ekonomi.

Står politiken kvar som garant för vår assistans och valfrihet?

Medverkande:

 • Vilhelm Ekensteen, ordförande , IfA
 • Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig, IfA
 • Mikael Dahlqvist, riksdagsledamot (S) socialutskottet
 • Maj Karlsson, riksdagsledamot (V) socialutskottet
 • Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L) socialutskottet
 • Suzanne Elmqvist, moderator, IfA

 

Onsdag den 5 juli, mötesplatsen Full Delaktighet, Birgers gränd 1

Tillbaka till institutionerna?

Kl 14.30-15.15

Den personliga assistansen ifrågasätts på många sätt i direktivet till den pågående LSS-utredningen och det finns ett uttalat mål att dra ner på assistansen. För assistansberättigade innebär det ett direkt hot mot livsvillkoren, eftersom ingen insats kan ersätta den personliga assistansen. Många hade tidigare inget annat val än att bo på institution ett liv helt utan möjlighet till självbestämmande och individualitet, ett liv begränsat och strt av andra, långt från att leva som andra medborgare.

Är det dithän vi är på väg tillbaka igen?

Är samhället på väg tillbaka till institutioner för personer med omfattande funktionsnedsättningar? Vilken utveckling står politiken för?

Medverkande:

 • Vilhelm Ekensteen, ordförande, IfA
 • Emma Henriksson, riksdagsledamot (KD), Socialutskottet
 • Nora Eklöv, generalsekreterare, Unga rörelsehindrade
 • fler medverkande kommer