Instagram

IfAgodkända verksamheter och IfA-löften

IfA-godkända verksamheter och IfA-löften

Nu hittar ni de IfA-godkända verksamheterna på vår hemsida med kontaktuppgifter och information om deras verksamhet.

Nu återfinns samtliga IfA-godkända verksamheter och de som avlagt IfA-löfte på vår hemsida. Genom att klicka på respektive verksamhet går det att få ytterligare information om verksamheten samt hitta kontaktuppgifterna om dem.

En IfA-godkänd verksamhet har låtit sina kunder/medlemmar svara på en enkät för att se om de uppfyller lagens intentioner och att kunderna upplever verksamheten positivt. Tillräckligt många svar i positiv riktning möjliggör för verksamheten att få kalla sig IfA-godkänd och ingå i Assistansverksamheternas råd (IfA AR).

Små (mindre än fem kunder/medlemmar) och/eller nya verksamheter kan lova att följa de krav som ställs enligt enkäten för att bli IfA-godkänd verksamhet och anges då vara verksamheter som avlagt IfA-löften.

Vi hoppas att detta kan vara till hjälp för dig som assistansberättigad när du söker efter en assistansverksamhet som passar dig. Ytterligare hjälp kan du få genom att använda vår frågeguide som du gratis kan ladda ner från vår hemsida under produkter och tjänster.