Instagram

Hur mycket vill du spara på assistansen, Stefan Löfven?