Instagram

Höstens riksdagsmotioner om personlig assista ns

Höstens riksdagsmotioner om personlig assista ns

Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt enstaka socialdemokrater och moderater stoppa de försämrade bedömningarna av assistansersättning. Några vill att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir svensk lag. Andra vill se mer kontroll av fusket.

Ta del av hela artikeln här