Instagram

Höjd assistansersättning - IfA kommenterar

Höjd assistansersättning - IfA kommenterar

IfA anser att det är positivt att assistansersättningen höjs via förslag i höstbudgeten.

Höjningen är dock fortfarande för låg och vi uppmanar regeringen att se över sina beräkningar och föra dialog med brukarrörelsen för mer korrekta uppräkningar i framtiden.

Det är även av största vikt att den höjning som nu sker av assistansersättningen går till löner och kostnader som beror på den personliga assistansen och enbart motiverade vinstmarginaler.