Instagram

Handikapp förbundens syn på CENTRALA BEGREPP inom LSS

Handikapp förbundens syn på CENTRALA BEGREPP inom LSS

Handikappförbunden har med anledning av regeringens tillsatta översyn av den statliga assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), organiserat en arbetsgrupp bestående av representanter från våra medlemsförbund, som parallellt med den statliga översynen kommer att bedriva en löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.

HSO har gjort ett ställningstagande kring förbundens syn på centrala begrepp inom LSS. Ta del av ställningstagandet här.