Instagram

Försäkringskassans nya vägledning 2003:6 ver 14

Försäkringskassans nya vägledning 2003:6 ver 14

Sjukhusvistelse samt goda levnadsvillkor

Sjukhusvistelse samt goda levnadsvillkor i Försäkringskassans nya vägledning

Att uppmärksamma i Försäkringskassans nya Vägledning för assistansersättningen är bl a att den enskilde själv måste begära att Försäkringskassan prövar om det föreligger särskilda skäl för att behålla assistansersättning vid sjukhusvistelse. I den tidigare versionen framgick att Försäkringskassan skulle pröva detta för alla, så att det skulle framgå av beslutet om man har rätt att behålla assistansersättningen under sjukhusvistelse eller inte. Det kommer alltså inte att prövas per automatik av Försäkringskassan längre.Om du vill att Försäkringskassan prövar om du har särskilda skäl för att behålla assistansersättningen under sjukhusvistelse så ska du ta upp det med Försäkringskassan när ditt beslut om assistansersättning följs upp.

I nya vägledningen för assistansersättningen har Försäkringskassan också definierat goda levnadsvillkor och det framgår att med goda levnadsvillkor menas att den enskilde ska ha möjlighet att leva som andra utifrån sina individuella förutsättningar. Försäkringskassan ska göra en helhetsbedömning av behovet av personlig assistans. Vid bedömningen ska det beaktas att även personer med funktionsnedsättning måste prioritera mellan sina behov.
Försäkringskassan ska väga in
• hur människor utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder normalt lever
• vad personen har för livssituation, till exempel om han eller hon är gift, registrerad partner eller sambo och har barn
• om det finns något annat än personlig assistans som kan bidra till att personen får möjlighet att leva som andra, till exempel andra beviljade insatser enligt LSS.