Instagram

Försäkringskassan stoppar utbetalningar till assistansbolag

Försäkringskassan stoppar utbetalningar till assistansbolag

Från den 20 januari har Försäkringskassan stoppat utbetalningar till en assistansanordnare som myndigheten anmält till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). – Vi gör det för att vi anser att anordnaren är olämplig att bedriva assistansverksamhet, säger Marie Axelsson, chef för avdelningen för funktionsnedsättning.

Läs hela artikeln här

Kommentar från IfA med anledning av artikeln:

När Försäkringskassan stoppar utbetalningen till en assistansanordnare kan de fortsätta att utbetala direkt till den assistansberättigade och hen kan välja att fortsätta köpa sin assistans mot typ faktura från samma anordnare eller säga upp avtalet och flytta sin assistans någon annanstans. Här måste man kontrollera hur avtalet ser ut mellan anordnare och assistansberättigad.

Om IVO beslutar att dra in tillståndet blir det lite mer besvärligt. På en och samma dag får Försäkringskassan besked om att beslut är indraget och får därför inte göra någon mer utbetalning till den anordnaren och den assistansberättigade står utan någon som kan anordna personlig assistans. Om den assistansberättigade vill kan hen bedriva assistans i eget personnummer. Då måste hen hinna anmäla det till IVO innan hen kan börja anordna den egna assistansen. För dem som inte vill anordna själv gäller det att snabbt hitta en ny anordnare. Vi rekommenderar er att titta på vår hemsida www.assistansval.se för att få tips på IfA-godkända anordnare i en sådan situation alternativt ta kontakt med er hemkommun.