Instagram

Försäkringskassan ska tolka otydliga LSS-regler

Försäkringskassan ska tolka otydliga LSS-regler

Regelverket kring personlig assistans är inte lättolkat. Som lagtillämpande myndighet har Försäkringskassan ett ansvar för att se till att det tillämpas på ett rättssäkert sätt och att rätt person får rätt ersättning, skriver Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.

Ta del av hela artikeln här