Instagram

Försäkringskassan ändrar tillämpning av arbetstid för personer i företagsledande ställning

Försäkringskassan ändrar tillämpning av arbetstid för personer i företagsledande ställning

Företagsledare ska följa samma arbetstidsregler som andra personliga assistenter.

Försäkringskassan har sedan den 16 september tillämpat de arbetstidsbegränsningar som gäller för övriga anställda även på de som tidigare har varit undantagna från begränsningen i ATL på grund av sin företagsledande ställning.

Den förändrade synen följer av Kammarrätten i Sundsvalls domar den 10 december 2015 i mål nr 1419-15 och 1444-15. Kammarrätten säger att de tittat på skrivningar i förarbeten och i synnerhet då till 9 d § 4 LSS som handlar om vilken tid som inte jämställs med lämnad personlig assistans. Syftet med införandet av den skrivningen i LSS var att säkra kvaliteten på den personliga assistansen (prop. 1994195 77 s. 13 och 17).

 

I dagsläget känner inte IfA till hur många som kan beröras av förändringen.