Instagram

Flickor förlorare när kommunerna beslutar om personlig assistans

Flickor förlorare när kommunerna beslutar om personlig assistans

”Anmärkningsvärt att skillnaderna inte bara kvarstår utan även har ökat”

Regeringen har lyft fram jämlikhet mellan könen som ett viktigt mål när det gäller personlig assistans. Nu kommer Socialstyrelsen med nya siffror som visar på rakt motsatt utveckling.

Läs mer i HejaOlika

Länk till Socialstyrelsens hemsida där du kan hitta rapporten