Instagram

Ersättning för personlig assistans måste höjas

Ersättning för personlig assistans måste höjas

Svenska Dagbladet har publicerat en debattartikel av IfA, Föreningen JAG och STIL om sin oro över assistansersättningens nivå.

Svenska Dagbladet har publicerat följande debattartikel av IfA, Föreningen JAG och STIL. 

Ersättningen för personlig assistans är nu så låg att vi är djupt oroade för vår egen tillvaro och framtid. Det skriver företrädare för assistansberättigade gemensamt.

Assistansersättningen är en angelägenhet för alla människor i Sverige. Det är en del av vår gemensamma socialförsäkring, som ska skydda även dig som ännu inte har några funktionsnedsättningar. För om du har otur och tar ett steg ut i gatan vid fel tillfälle, eller får en sjukdom eller skada som inte kan botas, då ska också du kunna fortsätta leva ditt liv, med hjälp av personlig assistans. Du har rätt till en kontantersättning och kan med den köpa den service du själv väljer.

Vi som är beroende av den här ersättningen är ungefär 18 000 personer i Sverige. Vår överlevnad och tillvaro är för 2015 prissatt till 284 kronor i timmen. För de pengarna ska vi kunna rekrytera pålitliga och seriösa personliga assistenter, betala löner och OB-ersättningar, utbilda och handleda dem i kvalificerade uppgifter, täcka deras omkostnader i ett arbete som kan innebära både resor och övernattningar, och sedan klara att administrera alltihop utifrån reglerade kvalitets- och redovisningskrav.

Skälen för assistansreformens genomförande på 90-talet var att ge makt till den enskilde över sin service och sitt liv, möjligheten att gå samman med andra i kooperativ samt frigörelsen från paternalistiska regelverk. Valfrihet och självbestämmande var grunden för riksdagens beslut att lägga ner institutionerna och använda pengarna till personlig assistans. Det är dessutom ett faktum att samhället på så vis får mer service för pengarna – en personlig assistent är alltid på rätt plats vid rätt tillfälle.

Timpriset för personlig assistans är lägre än de flesta tjänster i samhället. Hemtjänst, städning, hantverkare, snöröjning, administration, allt annat kostar betydligt mer. Ändå pekas just personlig assistans ibland ut som väldigt dyrt. Den förra regeringen tog på grundval av otillräckliga utredningsunderlag initiativ till nedskärningar på assistansersättningens timpris, som den nuvarande regeringen till vår bestörtning fortsatt.

Och en del tror att assistansersättningens storlek är företagens huvudvärk, utifrån idén om att det är en upphandlad tjänst som andra. Men vår verklighet är en annan. Det finns en smärtgräns för hur billig en service kan vara. Och nu är den nådd. Med en så här låg assistansersättning kan vi inte längre finansiera vår personliga assistans.

Vi är djupt oroade för vår egen tillvaro och framtid. Vi ser att ersättningen inte längre räcker till en godtagbar kvalitet på vår personliga assistans. Vi har inte längre råd att utbilda våra personliga assistenter i de nödvändiga kunskaperna eller betala de löner som krävs för att kunna rekrytera kompetenta och erfarna assistenter som stannar i yrket. Vi har inte tid att vänta på en utredning. Ansvariga politiker måste agera nu.

Magnus Andén

ordförande för Föreningen JAG, genom god man Cecilia Blanck

Maria Dahl

ordförande STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Vilhelm Ekensteen

ordförande Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA