Instagram

En halshuggning av assistansersättningen

En halshuggning av assistansersättningen

IfA kommenterar budgetpropositionen.

Regeringens förslag till budget för år 2017 innebär en offentlig halshuggning av assistansreformen.

Regeringen möjliggör förändringar av schablonen utan riksdagsbeslut vilket frångår normal demokratisk beslutsprocess och därutöver väljer man att föreslå en sänkning av den redan sänkta schablonersättningsnivån. Den faktiska höjningen av assistansersättningen blir 3 kr istället för aviserade 4 kr.

Detta kommer precis när den nytillsatta utredaren Désirée Pethrus ska påbörja sitt stora utredningsuppdrag kring hela LSS och assistansersättningen.

IfA kan inte se annat än att regeringen i och med detta pekar med hela handen och omöjliggör förbättringar av den personliga assistansen med stöd av LSS-utredningen.