Instagram

Ekonomiforskare Hans Knutson om alternativkostnaderna till personlig assistans