Instagram

Egen arbetsgivare - kontroll av arbetstid

Egen arbetsgivare - kontroll av arbetstid

Undantag vid tidsredovisning...

Nya tidsredovisningar har börjat gälla och för anställda vars begränsningsperiod började den 1 augusti ska den nya blanketten användas.

För er som är egna arbetsgivare har Försäkringskassan gjort den tolkningen att ni ska följa lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete även om ni har anslutit er till en arbetsgivarorganisation och därmed har sagt ja till att följa ett kollektivavtal.

Detta har betydelse när det gäller beräkning av arbetstid och Försäkringskassans kontroll av densamma.

I lagen om husligt arbete gäller maximalt 4 veckors begränsningsperiod Enligt 2 § samma lag får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar per vecka i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor. Begreppet begränsningsperiod saknas i denna lag. När det finns särskilda skäl får övertid tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor, dock med högst 300 timmar under ett kalenderår. Särskilda skäl för övertid innebär att någon akut omständighet, som inte gått att förutse, ska ha inträffat. Det går således inte att i förväg planera övertidsarbete för en assistent. 

Om du är osäker på vad som ska gälla för dig rekommenderar vi att du kontaktar din arbetsgivarorganisation.