Instagram

DRA TILLBAKA DIREKTIVET!

DRA TILLBAKA DIREKTIVET!

"Det är ett problem att kanske 10 % av 30 miljarder används till reklam och sponsring, jag vidhåller det."

Så uttalar sig statsrådet Åsa Regnér (S)i riksdagsdebatten om personlig assistans 28/10. Här framträder tydligt den återkommande klyftan mellan de påstådda motiven för politiken å ena sidan och å andra sidan vad som faktiskt sker. Vilken kvalitet har detta uttalande av det ansvariga statsrådet? Jag förutsätter att det finns någorlunda belägg för den anmärkningsvärda tänkbara siffran tre miljarder assistansersättning till reklam och sponsring. Redovisa gärna. Men om detta är problemet, varför då åtgärden att underminera och rasera assistansberättigades grundtrygghet genom regleringsbrevet till Försäkringskassan med direktivet att skära i assistanstimmarna? Var finns sambandet?

Av riksdagsdebatten att döma finns det skäl att åter ta upp saken i socialutskottet. Dra tillbaka direktivet. Som flera av debattdeltagarna visade är det inte alls givet att assistansen bör kosta mindre. Tvärtom måste dess inkluderande kraft vidareutvecklas.  

Det borde Socialdemokraterna stå bakom, inte emot. Var står Miljöpartiet? Står det överhuvudtaget?

Vilhelm Ekensteen
Ordf IfA