Instagram

Do personal assistance activities promote participation for persons with disabilities in Sweden?

Do personal assistance activities promote participation for persons with disabilities in Sweden?

Under Rådsmötet och Debattforum kom denna rapport/utredning att nämnas ett par gånger och vi lovade att lägga upp den på Facebook. Det är en rapport som säger att intentionen att människor med hjälp av assistans i större utsträckning skulle få möjlighet att ta del av allt som samhället erbjuder inte riktigt har uppfyllts. I stället har mycket av assistansen blivit vård.

Ta del av hela rapporten/utredningen här

Artikeln är på engelska. Om man vill kan man markera texten bit för bit och låta Google translate översätta den till svenska eller det språk som föredras.