Instagram

Den onda viljan talar

Den onda viljan talar

Uttalande från IfAs ordförande

Den onda viljan talar i regeringens assistanspolitik. Statsministern yttrar sig oinsatt och överslätande och förstärker bara intrycket av tomhet. Ingen, absolut ingen auktoritativ, konstruktiv kraft  talar på regeringssidan, ingen god vilja.

Assistansen som gett oss liv, trygghet och framtid faller isär och står under utredningsdirektiv som på intet sätt präglas av god vilja. Om man inte förstår assistansens värden, då reagerar man inte när vi mister assistans och åter hotas av institutionsboendets omyndighet och vanmakt och handikapplägenheternas husarrest.

De stora kategoriska nedskärningskraven på assistansen härrör ur ett blint statsfinansiellt perspektiv som rasande säger att miljarder ska bort, utan att ett ögonblick pröva om kostnaderna är berättigade, som vi har många skäl att tro.

Regeringen har sagt att assistansen ska värnas, men vem värnar den mot dagens utveckling och utredningsdirektiven?

Jag saknar oerhört socialdemokratins goda vilja.

Vilhelm Ekensteen
Ordf IfA