Instagram

Den nya regeringen har glömt oss assistansberättigade i sin välfärdssatsning!

Den nya regeringen har glömt oss assistansberättigade i sin välfärdssatsning!

IfA kritiserar regeringens budget för assistansersättningen.

Höjningen av assistansersättningen till 284 kr är otillräcklig och innebär en allvarlig försämring av köpkraft. Vi får inte pengar till en god löneutveckling för de assistenter vi har, vars erfarenhet och kunnande är förutsättning för ett värdigt liv för oss och som vi vill kunna behålla, och vi får mycket sämre möjligheter att rekrytera nya kompetenta assistenter, vilket är lika nödvändigt.

Vår rätt till personlig assistans är ett mått på samhällets syn på personer med stora funktionsnedsättningar. Sverige kan känna sig stolt över denna rättighet. Men den mister sitt värde om man gör assistentyrket till slaskjobb. Gå inte fler steg i denna riktning. Värna vår assistans, värna assistentyrket. Det är hög tid att ta detta på allvar.

Vilhelm Ekensteen
Ordf IfA