Instagram

Debatt: Domar som försvagar assistansersättningen

Debatt: Domar som försvagar assistansersättningen

"Kommer regeringens utredning sedan att visa om och hur domar och regleringsbrev urvattnat lagen om LSS? Och blir de sedan någon förändring i lagstiftning och blir den tydligare så att myndigheter slipper vända sig till förvaltningsdomstolar för att få förtydliganden även i fortsättningen?"

Debattartikel från Eskilstunakuriren, läs här