Instagram

Budget assistansersättning för 2016

Budget assistansersättning för 2016

Regeringen presenterar sin budget för år 2016.

Regeringen presenterar idag sin budget för 2016. Om assistansersättningen står bl a följande i budgeten.

Schablonbeloppet för timersättning till utförare för varje år räknas upp med 1,4 procent. Försäkringskassans uppgift att lämna förslag till schablon belopp upphör därmed.

Skälet till detta är liksom för de två senaste åren att schablonbeloppet är för högt beräknat i förhållande till arbetskostnader för vårdbiträden och personliga assistenter samt för övriga kostnader (dvs. administration, kompetensutveckling, assistansomkostnader m.m.).

För 2016 har regeringen mot bakgrund av ovan beslutat att fastställa schablonbeloppet för assistansersättningen till 288 kronor per timme.

Det innebär att schablonbeloppet räknas upp med 1,4 procent (4 kronor) jämfört med 2015.

Läs mer i budgeten på följande länk Hälsovård, sjukvård och socialomsorg