Instagram

Borlänge kommun frångår LSS av hänsyn till brukare

Borlänge kommun frångår LSS av hänsyn till brukare

Borlänge kommun har beslutat att tillfälligt frångå lagen om särskilt stöd och service, LSS. Orsaken är att man inte vill följa Försäkringskassans tolkning av lagen.

Ta del av hela artikeln här