Instagram

Bengt Westerberg beräknar alternativkostnad till assistansersättning

Bengt Westerberg beräknar alternativkostnad till assistansersättning

23 miljarder istället för 30 miljarder plus enorma standardsänkningar och obetalt anhörigarbete. Det är enligt Bengt Westerberg den verkliga alternativkostnaden för stat och kommun om all assistansersättning idag tas bort. Dessutom tillkommer ökad sjukfrånvaro och förtidspensionering för anhöriga, och kompletterande LSS-insatser. Beräkningen finns i rapporten ”Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen”

Ta del av hela artikeln här