Instagram

Att välja assistansanordnare

Att välja assistansanordnare

Med anledning av de senaste dagarnas information om icke seriösa assistansanordnare och register mm vill IfA informera om vad man som assistansberättigad bör tänka på inför val av assistansanordnare.


Vilken anordnare ska man välja?


Om du har rätt till personlig assistans (oavsett om det är enligt LSS eller SFB) har du också rätt att välja vem som ska vara arbetsgivare för dina personliga assistenter. Det är viktigt att du funderar noga över ditt val. Börja gärna med att ta reda på vilka anordnare det finns där du bor. Titta på IfAs sajt www.assistansval.se för att se vilka IfA-godkända anordnare som finns i din närhet och här hittar du även de anordnare som avgett löfte att följa IfAs riktlinjer.


IfA-godkännandet bygger på en enkätundersökning som genomförs bland de assistansberättigade som anlitat den anordnaren. IfA garanterar att minst 70 % är nöjda kring de frågor som ställs i enkäten. Frågorna är kopplade till LSS intentioner om rätten till självbestämmande, insyn och bevarande av den personliga integriteten.


IfA avråder dig från att skriva på avtal som har längre uppsägningstid än tre månader eller någon bindningstid, d v s att du t ex förbinder dig att ha din assistans genom verksamheten i ett eller två år.


Det har kommit till IfAs kännedom att vissa anordnare oombedda uppsöker assistansberättigade och närmast försöker tvinga fram ett avtal. IfA är självklart starkt kritiskt till detta och rekommenderar att den som råkar ut för det anmäler verksamheten till IVO.


Oavsett om du väljer ett kooperativ, ett företag eller kommunen som assistansanordnare ska du teckna ett avtal mellan dig och anordnaren. Avtalet ska innehålla de åtaganden anordnaren har gentemot dig, dina rättigheter och hur ansvarsfördelningen mellan dig och anordnaren ska vara. Det bör av avtalet framgå att du har rätt att vara arbetsledare (om du vill) för dina assistenter och att du själv får välja vilka assistenter som du vill anställa samt bestämma över schemaläggning och arbetsinnehåll.


Andra frågor som är viktiga att klarlägga innan du bestämmer dig för en viss anordnare är utbildningsfrågor: Vilken utbildning kan anordnaren erbjuda? Till dig som arbetsledare? Till assistenterna? Dina möjligheter att ge assistenterna individuell utbildning, anlita externa utbildare? Dessa och liknande frågor bör anordnaren kunna svara på.


De ekonomiska frågorna ska vara tydligt klarlagda. Från och med den 1 juli 2008 köper du personlig assistans med hjälp av assistansersättningen. Det du inte köper assistans för ska betalas tillbaka till Försäkringskassan. De allra flesta anordnare har en avgift för den personliga assistansen som motsvarar hela assistansersättningen, vilket innebär att när du betalat ersättningen till anordnaren så är hela den ersättningen en intäkt hos anordnaren och därmed finns inga pengar att återbetala till Försäkringskassan. Eventuella överskott hos anordnaren är tänkt att kunna trygga utbetalningar av exempelvis uppsägningslön som inte ersätts från Försäkringskassan när du anlitar en assistansanordnare. 

Även om du betalar hela ersättningen till anordnaren är det viktigt att du t ex vet hur dina assistansomkostnader täcks, om anordnaren avsätter medel särskilt för dina omkostnader och vad som händer om du byter anordnare.


IfA har tagit fram en frågeguide med frågor som du kan ställa till den eller de anordnare som du är intresserad av. Du hittar guiden på vår hemsida under fliken Böcker och tjänster där du klickar på Böcker och sedan återfinner guiden längst ner till höger för att ladda hem som pdf.

Ta gärna del av vår film på youtube via länken här nedan.

https://www.youtube.com/user/Intressegruppen