Instagram

Assistansutredningen har fel utgångspunkt

Assistansutredningen har fel utgångspunkt

Försäkringskassan har beräknat att brukare hos privata anordnare har tre procent fler timmar än brukare hos kommunala. Skillnaden får betraktas som marginell, skriver Bengt Westerberg.

LSS. Antalet timmar som beviljas personer med statlig assistansersättning har under de senaste tio åren ökat från i genomsnitt 105 timmar per vecka till 130 timmar. Regeringen har uttryckt stark oro över detta och gett Försäkringskassan i uppdrag att minska timantalet och motverka "överutnyttjandet". Men regeringen börjar i fel ände. Först måste man ta redan på hur det verkligen förhåller sig, sedan kan man handla.

Läs hela artikeln här