Instagram

Assistansersättningen vs flyktingmottagandet

Assistansersättningen vs flyktingmottagandet

Uttalande från IfAs ordförande om Ekots rapportering om assistansersättningen vs flyktingmottagandet.

IfAs ordförande uttalar följande med anledning av Ekots rapportering:

Att som nu antyds av Magdalena Andersson, Ekot 22/10, bekosta flyktingmottagande med att skära i assistansersättningen, det vore ett makabert sammanbrott för den nu prisade svenska samhällsmoralen. Vår assistans är redan mycket hårt pressad. Det handlar om att gå på toa, få kläder på kroppen, få mat. Man ställer hjälpen till landets svårast funktionshindrade mot flyktingarna, det är en cynism som bara kan gå hem därför att vi inte syns på gatorna. Jag vädjar till regeringen att inte betala tragedier med tragedier. Vilhelm Ekensteen Ordf Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)