Instagram

Assistansersättningen år 2015

Assistansersättningen år 2015

Idag presenterar regeringen budgeten för år 2015.

Av budgetpropositionen för år 2015 framgår att schablonbeloppet för assistansersättningen fastställs till 284 kr per timme.

Den, i jämförelsen med tidigare år, lägre uppräkningen motiveras med att kostnaderna för administration, kompetensutveckling, assistansomkostnader mm (de övriga kostnaderna) varit för högt beräknad i förhållande till Försäkringskassans allmänna råd.

Läs budgetpropositionen för hela utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg här.