Instagram

Assistansersättning ersätts av LSS-bostäder

Assistansersättning ersätts av LSS-bostäder

Samtidigt som alltfler förlorat sin assistansersättning ökade antalet LSS-bostäder med 25 % mellan 2007 och 2016. Av de som förlorade sin assistansersättning okt 2007 - okt 2008 bodde 37 % i en LSS-bostad 2016.

Ta del av hela artikeln här