Instagram

Assistansen har brutit samman, Åsa Regnér

Assistansen har brutit samman, Åsa Regnér

Assistansen måste göras om i grunden. Den är ett drivhus för fusk och kriminalitet. Samtidigt får svårt sjuka inte den hjälp som de behöver.

Ta del av hela ledartexten här