Instagram

Assistans dras in - trots löftet att frysa omprövningar

Assistans dras in - trots löftet att frysa omprövningar

Det var tänkt att de flesta som är beviljade assistans nu skulle ha en lugn period. Men för Jonathan, 11 år, och Mikael blev lugnet kortvarigt. Bara en knapp månad efter regeringens ”nödstopp” står det klart att Försäkringskassan bryter löftet att inte ompröva assistansbeslut som påverkas av de senaste domarna från Högsta förvaltningsdomstolen.

Ta del av hela artikeln här