Instagram

Antalet assistansberättigade och assistanstimmar minskar stadigt