Instagram

Antalet assistansberättigade minskar och pengar sparas in

Antalet assistansberättigade minskar och pengar sparas in

I september var antalet assistansberättigade 15 115, det lägsta hittills. Enligt den senaste prognosen från Försäkringskassan fortsätter minskningen under 2018 och 2019, vilket den nya HFD-domen om transporter väntas bidra till. Minskningen tillsammans med effekter av efterskottsbetalningen beräknas spara in 2,8 miljarder 2017 och 1,1 miljarder 2018 på assistansersättningen jämfört tidigare prognoser.

Ta del av hela artikeln här