Instagram

Anhörigassistans nödvändigt för rätt stöd, enligt föräldrar i ny studie

Anhörigassistans nödvändigt för rätt stöd, enligt föräldrar i ny studie

Att vara anställd som personlig assistent åt sitt vuxna funktionshindrade barn har varit ifrågasatt sedan assistansreformen genomfördes i Sverige 1994. Kritiker menar att anhörigassistans hindrar funktionsnedsatta från att leva självständiga liv. Men föräldrarna själva anser att anhörigassistans är en förutsättning för att deras barn ska kunna få stöd och leva självständigt. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Ta del av hela artikeln här