Instagram

Andreas Pettersson, juris doktor – ”Fuskdebatten har tappat alla proportioner”

Andreas Pettersson, juris doktor – ”Fuskdebatten har tappat alla proportioner”

Försäkringskassan föreslås delta i husrannsakningar och utreda brott. Medier säger, baserat på ett fall, att assistansersättning finansierar terrorverksamhet. Allt detta är enligt Andreas Pettersson tecken på att jakten på och bilden av fusk inom assistans tappat alla proportioner. – Visst finns det fusk och olämpliga bolag, det finns alltid när branscher bolagiseras.

Ta del av hela artikeln här