Instagram

Andrea Bondesson, jurist - ”Bästa sättet att garantera rättigheterna är att säkerställa dem i svensk lag”

Andrea Bondesson, jurist - ”Bästa sättet att garantera rättigheterna är att säkerställa dem i svensk lag”

Det är riktigt att svensk lag gäller före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Det saknas också effektiva sanktionsmöjligheter om Sverige bryter mot CRPD. Men Sverige har samtidigt åtagit sig att följa CRPD, och ska så långt det går tolka lagen efter CRPD. – Det bästa vore dock att genom lagstiftning se till att rättigheterna i CRPD går att utkräva i domstol, säger Andrea Bondesson som är jurist i projektet Från snack till verkstad, som drivs av Funktionsrätt Sverige.

Ta del av hela artikeln här