Instagram

Almedalen 2017 – ”Personlig assistans den viktigaste funktionshinderpolitiska frågan just nu”

Almedalen 2017 – ”Personlig assistans den viktigaste funktionshinderpolitiska frågan just nu”

Ett referat från IfAs seminarium Personlig assistans – skillnader i bedömning mellan Försäkringskassan och kommunerna

Ta del av hela referatet här