Instagram

Är samhället på väg tillbaka till institutioner för personer med omfattande funktionsnedsättningar?

Är samhället på väg tillbaka till institutioner för personer med omfattande funktionsnedsättningar?

Den personliga assistansen ifrågasätts på många sätt i direktivet till den pågående LSS-utredningen och det finns ett uttalat mål att dra ner på assistansen. För assistansberättigade innebär det ett direkt hot mot livsvillkoren, eftersom ingen insats kan ersätta den personliga assistansen.

För er som inte var på plats för att följa IfAs seminarie i Visby under Almedalsveckan finns nu chansen att se seminariet som genomfördes på Full Delaktighets arena. Klicka på länken här