Instagram

Äntligen sätts verkligt fokus på den personliga assistansen!

Äntligen sätts verkligt fokus på den personliga assistansen!

Äntligen är det fokus på de verkliga felaktigheterna kring den personliga assistansen. Vi assistansberättigade har länge känt oss bedragna av politikerna som hellre valt att sätta fokus på kriminella istället för att se hur våra rättigheter beskärs.

Kriminaliteten inom den personliga assistansen ska beivras, men att så många assistansberättigade offras i striden är inget som vi kan acceptera. Vår möjlighet att leva våra liv är beroende av att ansvariga står upp för den personliga assistansen och ser till att den fungerar för oss. Det är nu tydligt att användandet av domar som fått långtgående tolkningar inte har stoppat bedrägerierna kring den personliga assistansen, utan endast har stoppat personer med stora funktionsnedsättningar att leva som andra och därmed orsakat katastrofala livssituationer för enskilda och deras familjer. Gör om, gör rätt!

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)